Dịch vụ Email Marketing

iSend.vn là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Email Marketing sớm nhất tại Thị trường Việt Nam, với Sứ mệnh luôn đồng hành cùng sự thành công của khách hàng, chúng tôi đặt tính hiệu quả cùng với sự thấu hiểu khách hàng lên hàng đầu.

Số Email được gửi đi

Xem chính xác có bao nhiêu email đã được gửi đi, gỡ bỏ email trùng lặp và xấu khỏi danh sách.

Số Email được mở

Xem có bao nhiêu người đã thực sự mở email của bạn.

Số người không còn đăng ký

Một thực tế là có những người không còn đăng ký danh sách mail và họ không còn quan tâm.

Kiểm tra danh sách email

Xem có bao nhiều không còn đăng ký từ danh sách của bạn.

Số Email bị trả lại

Đôi khi một email không thể đến được người đăng ký đã định trước vì bất kỳ lí do gì.

Theo dõi liên kết

Xem bao nhiêu lần mỗi liên kết trong email của bạn được click, khi nào nó được click và bởi ai.

ý kiến khách hàng

Các chuyên viên tư vấn

của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn